SELECT A LANGUAGE

MENU

01. Uluslararası pazarların ihtiyaçlarını karşılayacak miktar ve kalitede Antepfıstığı üretilememektedir

02. İhracatçı firmalar işbirliği yapmaksızın birbirlerinden bağımsız çalışmaktadırlar.

03. İhracat işlemlerinde bürokratik zorluklar fazladır.

04. İç ve dış pazarlarda işlenmiş ürünlere yönelik tüketici tercihleri sürekli değişmektedir.

05. Uluslararası piyasalarda rekabet giderek zorlaşmaktadır.

06. Bazı işletmelerde hijyenik olmayan şartlarda ve kalitesiz üretim yapılmaktadır.

07. İç ve dış pazarlara standart olmayan kalitede ürünler sunulmaktadır.

08. Bahçelerde sulama ya yeterince yapılmamaktadır ya da bilinçsizce yapılmaktadır.

09. Bitki koruma, bitki besleme, toprak işleme ve budama gibi kültürel işlemler etkin bir şekilde ve bilinçli olarak yapılmamaktadır.

10. Çin, her geçen gün yeni fıstık plantasyonları kurmaktadır.

11. İran ve ABD gibi güçlü rakipler mevcuttur.

12. Aflatoksine karşı etkili bir çözüm henüz bulunamamıştır.

13. Meyvelerin yıkanma ve kurutulma safhalarında hijyenik koşullar sağlanamamaktadır.

14. Kayıt dışı firmalar ve fason işletmeler yaygındır.

 

15.Yılda 480 bin ton üretimiyle dünyanın en büyük fıstık ihracatçısı olan İran`a yaptırımların kalkmasının ardından dünyada son beş yılda fiyatı % 40 yükselen fıstığın ucuzlaması beklenmekte ve bu durum Türkiye`nin aleyhine bir durum olarak görülmektedir.
 
16. Komşu ülkelerden gelen kaçak fıstık girişi önlenmelidir.
 
Sonuç olarak, yeni kurulacak kapama fıstık bahçelerine tesis desteği verilmeli, alan bazlı desteğe geçilmelidir. Depolama süresi uzun olan Antep fıstığında, piyasada kaliteli ürünün her an bulunabilmesi, fiyat istikrarı sağlanması ve üreticinin yeterli gelir elde edebilmesi için lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsaları kurulması gerekmektedir. Antepfıstığı tarımı özellikle ülkemizde yapıldığı şekli itibariyle çok emek isteyen bir faaliyettir. Ve bu alanda en az 300.000 kişi bu alanda istihdam edilmektedir. Dolayısı ile antepfıstığı tarımı işsizliği önlemekte, ekonomiyi güçlendirmekte ve olası toplumsal güvenlik sorunlarının önüne geçmektir. Ayrıca toplumun sosyal, bireylerin psikolojik olarak daha müreffeh olmasını sağlamaktadır.
 

 http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=25199&tipi=38&sube=0